zameranie

Konzultácie - poradenstvo - školenia

 • Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)
 • Najlepšie dostupné techniky/Referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BAT/BREF)
 • Odpadové hospodárstvo
 • Ochrana vôd
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • Stavebný poriadok
 • Školenia, semináre online ale aj priamo u Vás
 • Toto všetko a ešte viac, vždy v súvislostiach nikdy nie len zložkovo


kedy?

Keď potrebujete konzultáciu, odpovede, rady, zastupovanie a kladiete si aj tieto otázky
 • Čo všetko musíme podľa zákonov v oblasti životného prostredia spĺňať
 • Potrebujeme integrované povolenie alebo jeho zmenu
 • Spĺňame Závery BAT a požiadavky príslušných zložkových predpisov
 • Je predmetom stavba, ktorá vyžaduje stavebné povolenie
 • Pod ktorú položku zákona EIA sa máme zaradiť
 • Zvažujeme podať odvolanie
 • Dodržiavame podmienky integrovaného povolenia
 • V prevádzke bude vykonaný štátny dozor
 • Máme sa vyjadriť k výsledku štátneho dozoru
 • Je výška pokuty adekvátna
 • Chceme pripomienkovať návrh právneho predpisu alebo navrhnúť jeho zmenu


ako?

Analýza - Porovnanie - Vyhodnotenie - Riešenia - Postup

čo?

 • Komplexná analýza s návrhom riešení
 • Overenie súladu povolení s reálnym stavom
 • Zastupovanie na konaní
 • Účasť na štátnom dozore
 • Školenia/Semináre

... a nie len

Každý prípad je špecifický a preto nás kontaktujte. Vždy sa na konkrétny prípad pozrieme v príčinnej súvislosti a komplexne. Spoločne si preberieme spôsob ako Vám vieme pomôcť. Ak nie, povieme to rovno pretože prioritou je robiť to čo vieme a čomu rozumieme. Tak aby sme sa mohli zaručiť za svoje výstupy.

prečo si zvoliť neka?

V rámci Slovenskej republiky existuje množstvo poradenských spoločností pre oblasť životného prostredia. Mnohé z nich to robia dlhodobo a viac ako dobre. Môžete sa na nich spoľahnúť.

Potrebujeme teda niekoho ďalšieho ako NEKA?
Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra je môj projekt, ktorého vznik nebol plánovaný a preto je o to osobnejší. Životnému prostrediu sa venujem od roku 2003. Prešiel som si štátnou správou od radového úradníka na Okresnom úrade, cez inšpektora po hlavného inšpektora na Slovenskej inšpekcii životného prostredia až po riaditeľa odboru na MŽP SR. Rozumiem filozofii zákonných noriem (ktoré som nie len aplikoval ale aj kreoval), mysleniu štátnej správy ale aj prevádzkovateľa, poznám technológie, viem ako sa má realizovať overenie prevádzky na mieste, ako má vyzerať povolenie, čo by malo obsahovať odvolanie, ako pripomienkovať právne predpisy a iné. Najlepšie čo som sa mohol naučiť bolo a je myslenie v "integrovanom duchu" a každý deň to oceňujem.

A táto vedomostná báza ale aj moja osobnosť, ktorú do toho dávam mi umožňuje pre Vás vytvoriť najlepšie odporúčania a riešenia. Stačí len napísať alebo zavolať.

Peter Šimurka
zakladateľ a vlastník
Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra s. r. o.

kontakt

sídlo

Viničky 38/9

949 11 Nitra

Slovensko

mail
mobil
Nezávislá Environmentálna Konultačná Agentúra

Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra s. r. o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. vložka č. 55276/N

IČO: 54065976
DIČ: 2121561156

IČ DPH: SK2121561156

č. účtu: SK61 5600 0000 0076 9488 9001